За мен

Проф. д-р Атанас Кръстев Попов е роден на 22 май 1935 година в с. Либяхово, Неврокопско. Внук е на войводата Атанас Попов, на когото носи името. През годините на тоталитарния режим цялият негов род е жестоко преследван от комунистическата власт.

Верую
Запазване и осъвременяване на нравствената ценностна система на моите прадеди, деди и родителите ми , които са отдали всичко от себе си за съхраняване на българския дух и създаване на повече красота в човешките взаимоотношения.
Всеотдайност в образователната и възпитателната дейност като учен и университетски преподавател при изпълнение на гражданския дълг към родината за запазване на прогресивните традиции в нейното развитие и обогатяване на духовния и материалния живот на българския народ.
Предаване, развитие и обогатяване на ревностно съхранените в нашия род нравствени черти , качества и норми и правила на поведение на децата, внуците и правнуците ми.

Личности

Видни личности от моя род


Войводата Атанас Попов

Атанас Попов - пунктов войвода на МВРО и кмет на с. Либяхово.

Повече

свещеник Стоян Атанасов Зимбилев

Свещеник Стоян Атанасов Зимбилев - български църковен деец и революционер.

Повече

Иван Зимбилев

Повече

Георги Иванов Зимбилев

Георги Иванов Зимбилев - изтъкнат възрожденски просветен деец и участник в църковно-националните борби на българския народ в Източна Македония.

Повече